PN-EN 60335-2-62:2002 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60335-2-62:2003 - wersja angielska

Bez VAT: 74,80  PLN Z VAT: 92,00  PLN
Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego -- Część 2: Wymagania szczegółowe dotyczące elektrycznych wyparzaczy dla zakładów zbiorowego żywienia

Zakres

Określono wymagania elektryczne, mechaniczne i konstrukcyjne decydujące o bezpieczeństwie użytkowania elektrycznych wyparzaczy dla zakładów zbiorowego żywienia. Ustalono ogólne warunki badań, klasyfikację urządzeń oraz wymagania dotyczące oznaczeń i danych w instrukcji obsługi. Opisano badania sprawdzające. Podano definicje wyparzacza elektrycznego, wskazanego poziomu i ściany instalacyjnej

* wymagane pola

Bez VAT: 74,80  PLN Z VAT: 92,00  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 60335-2-62:2002 - wersja polska
Tytuł Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego -- Część 2: Wymagania szczegółowe dotyczące elektrycznych wyparzaczy dla zakładów zbiorowego żywienia
Data publikacji 07-10-2002
Data wycofania 15-11-2003
Liczba stron 20
Grupa cenowa K
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 267, Elektrycznego Sprzętu Rolniczego oraz Elektrycznego Sprzętu dla Zakładów Zbiorowego Żywienia
Wprowadza EN 60335-2-62:1997 [IDT], EN 60335-2-62:1997/A2:2000 [IDT], EN 60335-2-62:1997/A1:1999 [IDT], IEC 60335-2-62:1996 [IDT], IEC 60335-2-62:1996/AMD2:2000 [IDT], IEC 60335-2-62:1996/AMD1:1998 [IDT]
Zastępuje PN-E-08311:1994 - wersja polska
ICS 97.040.40
Zastąpiona przez PN-EN 60335-2-62:2003 - wersja angielska