PN-EN 6031:2016-02 - wersja angielska

Bez VAT: 53,50  PLN Z VAT: 65,81  PLN
Lotnictwo i kosmonautyka -- Tworzywa sztuczne wzmocnione włóknem -- Metoda badania -- Oznaczanie własności przy ścinaniu równoległym (próba rozciągania ± 45°)

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono procedurę wyznaczania wytrzymałości na ścinanie równoległe i modułu ścinania kompozytów wzmocnionych włóknem. Procedura oparta jest na odpowiedzi laminatu ± 45°, który jest symetrycznie laminowany w płaszczyźnie środkowej, na naprężenia przy jednoosiowym rozciąganiu. Niniejsza norma ma zastosowanie do laminatów kompozytowych wytworzonych przez wzmocnienie jednokierunkową taśmą lub tkaniną. W niniejszej normie nie podano żadnych wskazówek niezbędnych do spełnienia wymagań dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa. Użytkownik niniejszej normy jest zobowiązany do konsultacji i zapewnienia odpowiednich środków ochrony zdrowia i bezpieczeństwa.

* wymagane pola

Bez VAT: 53,50  PLN Z VAT: 65,81  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 6031:2016-02 - wersja angielska
Tytuł Lotnictwo i kosmonautyka -- Tworzywa sztuczne wzmocnione włóknem -- Metoda badania -- Oznaczanie własności przy ścinaniu równoległym (próba rozciągania ± 45°)
Data publikacji 19-02-2016
Liczba stron 13
Grupa cenowa G
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 19, Lotnictwa i Kosmonautyki
Wprowadza EN 6031:2015 [IDT]
ICS 49.025.40