PN-EN 60269-1:2010/A1:2012 - wersja polska

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Bezpieczniki topikowe niskonapięciowe -- Część 1: Wymagania ogólne

Zakres

Zmieniono Powołania normatywne, Rozdziały 2, 6, 7, 8, Tablice 2, 3, 11, 12, 14, 20, 21, Rysunki 3 i 8 oraz Załącznik B. Zastąpiono Tablicę 13 nową. Dodano Załącznik E

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60269-1:2010/A1:2012 - wersja polska
Tytuł Bezpieczniki topikowe niskonapięciowe -- Część 1: Wymagania ogólne
Data publikacji 10-05-2012
Liczba stron 15
Grupa cenowa H
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 75, Bezpieczników Elektroenergetycznych
Wprowadza EN 60269-1:2007/A1:2009 [IDT], IEC 60269-1:2006/AMD1:2009 [IDT]
Dyrektywa 2014/35/EU
ICS 29.120.50