PN-EN 60255-22-4:2003 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60255-22-4:2005 - wersja polska

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN
Przekaźniki energoelektryczne -- Część 22-4: Badania odporności na zakłócenia elektryczne przekaźników pomiarowych i urządzeń zabezpieczeniowych -- Badanie odporności na szybkozmienne zakłócenia przejściowe

Zakres

Określono ogólne wymagania dotyczące badania odporności przekaźników pomiarowych i urządzeń zabezpieczeniowych przeznaczonych do ochrony systemu energetycznego, na szybkozmienne zakłócenia przejściowe, łącznie z aparaturą sterowniczą i sygnalizacyjną oraz urządzeniami sprzężonymi z obiektem, stosowanymi w tego rodzaju układach. Celem badań jest potwierdzenie, że badane urządzenia działają poprawnie gdy są w stanie pobudzenia i podlegają oddziaływaniu wielokrotnych szybkozmiennych zakłóceń przejściowych, pojawiających się np. podczas przerywania obciążenia indukcyjnego, odskoków zestyków itp. Wymagania dotyczą przekaźników pomiarowych nowych, a wszystkie badania są badaniami typu. Podano dziesięć terminów i ich definicje

* wymagane pola

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60255-22-4:2003 - wersja angielska
Tytuł Przekaźniki energoelektryczne -- Część 22-4: Badania odporności na zakłócenia elektryczne przekaźników pomiarowych i urządzeń zabezpieczeniowych -- Badanie odporności na szybkozmienne zakłócenia przejściowe
Data publikacji 15-08-2003
Data wycofania 19-12-2005
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 70, Przekaźników Elektrycznych i Elektroenergetycznej Automatyki Zabezpieczeniowej
Wprowadza EN 60255-22-4:2002 [IDT], IEC 60255-22-4:2002 [IDT]
Zastępuje PN-IEC 255-22-4:1996 - wersja polska
ICS 29.120.70
Zastąpiona przez PN-EN 60255-22-4:2005 - wersja polska