PN-EN 60188:2004 - wersja polska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Wysokoprężne lampy rtęciowe -- Wymagania funkcjonalne

Zakres

Ustalono metody badań parametrów elektrycznych i świetlnych lamp z luminoforem lub bez luminoforu oraz metody pomiarów współczynnika zawartości czerwieni. Przedstawiono w postaci oddzielnych kart charakterystyki zapłonu i działania stateczników odniesienia oraz wymiary lamp

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60188:2004 - wersja polska
Tytuł Wysokoprężne lampy rtęciowe -- Wymagania funkcjonalne
Data publikacji 01-04-2004
Liczba stron 39
Grupa cenowa R
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 4, Techniki Świetlnej
Wprowadza EN 60188:2001 [IDT], IEC 60188:2001 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60188:2002 - wersja angielska
ICS 29.140.30
Elementy dodatkowe PN-EN 60188:2004/A11:2019-09E