PN-EN 60118-14:2003 - wersja polska

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN
Aparaty słuchowe -- Część 14: Wymagania dotyczące urządzenia interfejsu cyfrowego

Zakres

Określono wymagania elektryczne i mechaniczne dla urządzenia interfejsu cyfrowego umożliwiającego dołączanie urządzenia sterującego, np. komputera stołowego, do aparatów słuchowych w celu ustawiania ich parametrów eksploatacyjnych. Podano definicje sześciu terminów

* wymagane pola

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60118-14:2003 - wersja polska
Tytuł Aparaty słuchowe -- Część 14: Wymagania dotyczące urządzenia interfejsu cyfrowego
Data publikacji 30-04-2003
Liczba stron 14
Grupa cenowa G
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 105, Elektroakustyki oraz Rejestracji Dźwięku i Obrazu
Wprowadza EN 60118-14:1998 [IDT], IEC 60118-14:1998 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60118-14:2002 - wersja angielska
ICS 11.180.15