PN-EN 60034-18-31:2012 - wersja angielska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Maszyny elektryczne wirujące -- Część 18-31: Ocena funkcjonalna układów izolacyjnych -- Procedury badawcze uzwojeń z zezwojów ukształtowanych -- Ocena termiczna i klasyfikacja układów izolacyjnych stosowanych w maszynach wirujących

Zakres

W niniejszej części IEC 60034 opisano procedury badań wytrzymałości termicznej służące klasyfikacji systemów izolacyjnych stosowanych w maszynach elektrycznych wirujących prądu przemiennego lub prądu stałego z chłodzeniem pośrednim i uzwojeniami z zezwojów ukształtowanych. Wyniki badań proponowanego systemu izolacyjnego są porównywane z wynikami badań systemu izolacyjnego wzorcowego uwiarygodnionego doświadczeniem serwisowym. Procedury badań opisane w IEC 60034-18-31 są przeznaczone do porównania wyników wytrzymałości termicznej izolacji głównej między przewodami a masą i, jeżeli jest to wymagane konstrukcją cewki lub pręta - izolacji między zwojami. Badanie nie jest przeznaczone do symulacji oddziaływań mechanicznych na usztywnienia połączeń czołowych lub wsporniki powstających w czasie eksploatacji. Norma nie obejmuje oceny termomechanicznego pogorszenia własności spowodowanego rozszerzaniem i kurczeniem się izolacji podczas cyklu temperaturowego. W IEC 60034-18-1 opisano ogólne zasady badań stosowanych do badań wytrzymałości termicznej używanych w maszynach elektrycznych wirujących. Zasady IEC 60034-18-1 są obowiązujące o ile w IEC 60034-18-31 nie postanowiono inaczej. Klasa termiczna systemu izolacyjnego odpowiada jej maksymalnej dopuszczalnej ("gorący punkt") temperaturze. Temperatura średnia mierzona podczas eksploatacji nie może przekraczać dopuszczalnego przyrostu temperatury zgodnie z IEC 60034-1. UWAGA 1 Duże maszyny, w szczególności prądnice synchroniczne z uzwojeniem profilowym mogą wymagać specjalnych procedur badawczych oceny termicznej, które nie są zawarte w tej części. UWAGA 2 Zalecane parametry do testu diagnostycznego mogą być stosowane zgodnie z IEC 60034-18-42 do cewek z zezwojów ukształtowanych zaprojektowanych z systemem izolacyjnym Typu II do stosowania w układach przekształtnikowych

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60034-18-31:2012 - wersja angielska
Tytuł Maszyny elektryczne wirujące -- Część 18-31: Ocena funkcjonalna układów izolacyjnych -- Procedury badawcze uzwojeń z zezwojów ukształtowanych -- Ocena termiczna i klasyfikacja układów izolacyjnych stosowanych w maszynach wirujących
Data publikacji 22-10-2012
Liczba stron 30
Grupa cenowa P
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 56, Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie Elektrycznym
Wprowadza EN 60034-18-31:2012 [IDT], IEC 60034-18-31:2012 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60034-18-31:2002 - wersja polska
ICS 29.080.01, 29.160.01