PN-EN 60034-18-21:2013-06 - wersja angielska

Bez VAT: 165,10  PLN Z VAT: 203,07  PLN
Maszyny elektryczne wirujące -- Część 18-21: Ocena funkcjonalna układów izolacyjnych -- Procedury badawcze uzwojeń z przewodów nawojowych okrągłych -- Ocena termiczna i klasyfikacja

Zakres

W niniejszej części IEC 60034 podano procedury badań służące ocenie warunków termicznych i klasyfikacji systemów izolacyjnych używanych lub proponowanych do użycia, w uzwajanych przewodami okrągłymi maszynach elektrycznych wirujących prądu przemiennego (a.c.) lub prądu stałego (d.c.).
Wyniki badań proponowanego systemu izolacyjnego są porównywane z wynikami badań systemu izolacyjnego wzorcowego uwiarygodnionego doświadczeniem serwisowym.
W IEC 60034-18-1 opisano ogólne zasady badań mających zastosowanie w badaniach wytrzymałości termicznej systemów izolacyjnych, używanych w maszynach elektrycznych wirujących. Zasady z części IEC 60034-18-1 powinny być stosowane dopóty, dopóki inaczej nie postanowiono w części IEC 60034-18-21.

* wymagane pola

Bez VAT: 165,10  PLN Z VAT: 203,07  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 60034-18-21:2013-06 - wersja angielska
Tytuł Maszyny elektryczne wirujące -- Część 18-21: Ocena funkcjonalna układów izolacyjnych -- Procedury badawcze uzwojeń z przewodów nawojowych okrągłych -- Ocena termiczna i klasyfikacja
Data publikacji 17-06-2013
Liczba stron 58
Grupa cenowa U
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 56, Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie Elektrycznym
Wprowadza EN 60034-18-21:2013 [IDT], IEC 60034-18-21:2012 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60034-18-21:2001 - wersja polska
ICS 29.080.30, 29.160.01