PN-EN 55022:2006/A1:2008 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 55022:2011 - wersja angielska

Bez VAT: 38,50  PLN Z VAT: 47,36  PLN
Urządzenia informatyczne -- Charakterystyki zaburzeń radioelektrycznych -- Poziomy dopuszczalne i metody pomiaru

Zakres

Zawiera poziomy dopuszczalne i metody badań urządzeń informatycznych w zakresie częstotliwości od 1 GHz do 6 GHz

* wymagane pola

Bez VAT: 38,50  PLN Z VAT: 47,36  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 55022:2006/A1:2008 - wersja angielska
Tytuł Urządzenia informatyczne -- Charakterystyki zaburzeń radioelektrycznych -- Poziomy dopuszczalne i metody pomiaru
Data publikacji 11-02-2008
Data wycofania 09-08-2011
Liczba stron 7
Grupa cenowa D
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 104, Kompatybilności Elektromagnetycznej
Wprowadza EN 55022:2006/A1:2007 [IDT]
Dyrektywa 89/336/EEC, 1999/5/EC, 2004/108/EC
ICS 33.100.10
Zastąpiona przez PN-EN 55022:2011 - wersja angielska