PN-EN 55022:1996 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 55022:2000 - wersja polska

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN
Kompatybilność elektromagnetyczna -- Dopuszczalne poziomy i metody pomiaru zakłóceń radioelektrycznych wytwarzanych przez urządzenia informatyczne (CISPR 22: 1993)

Zakres

Określono dopuszczalne poziomy zakłóceń radioelektrycznych powodowanych przez urządzenia informatyczne oraz podano odpowiednie metody pomiarów. Podano podział urządzeń informatycznych na dwie klasy: A i B ze zróżnicowaniem wymagań

* wymagane pola

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 55022:1996 - wersja polska
Tytuł Kompatybilność elektromagnetyczna -- Dopuszczalne poziomy i metody pomiaru zakłóceń radioelektrycznych wytwarzanych przez urządzenia informatyczne (CISPR 22: 1993)
Data publikacji 16-12-1996
Data wycofania 16-02-2004
Liczba stron 28
Grupa cenowa N
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 104, Kompatybilności Elektromagnetycznej
Wprowadza EN 55022:1994 [IDT], CISPR 22:1993 [IDT]
Zastępuje PN-E-06251:1989 - wersja polska
ICS 33.100.10, 35.020
Zastąpiona przez PN-EN 55022:2000 - wersja polska