PN-EN 547-3+A1:2010 - wersja polska

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN
Bezpieczeństwo maszyn -- Wymiary ciała ludzkiego -- Część 3: Dane antropometryczne

Zakres

Określono wymagania dotyczące wymiarów ciała ludzkiego (dane antropometryczne), które są wymagane w PN-EN 547-1:2000 i PN-EN 547-2:2000 do obliczeń wymiarów dostępu stosowanych w maszynach. Uwzględniono wymiary antropometryczne kobiet i mężczyzn. Wymiary są podane zgodnie z wymaganiami wg PN-EN 547-1:2000 i PN-EN 547-2:2000, dla 5., 95. i 99. centyla rozpatrywanej populacji europejskiej. Podano także odpowiednie cechy antropometryczne i ich objaśnienia. Dodano dwa Załączniki informacyjne ZA i ZB. W Załączniku ZA podano powiązania projektu z Dyrektywą UE 98/37/EC, zmienioną przez 98/79/EC. W Załączniku ZB podano powiązania normy z Dyrektywą UE 2006/42/EC

* wymagane pola

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 547-3+A1:2010 - wersja polska
Tytuł Bezpieczeństwo maszyn -- Wymiary ciała ludzkiego -- Część 3: Dane antropometryczne
Data publikacji 12-08-2010
Liczba stron 11
Grupa cenowa F
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 158, Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia Ogólne
Wprowadza EN 547-3:1996+A1:2008 [IDT]
Dyrektywa 2006/42/EC
Zastępuje PN-EN 547-3+A1:2009 - wersja angielska, PN-EN 547-3+A1:2009 - wersja francuska
ICS 13.110, 13.180