PN-EN 507:2019-12 - wersja angielska

Bez VAT: 63,70  PLN Z VAT: 78,35  PLN
Wyroby do pokryć dachowych z metalu -- Charakterystyka wyrobów z blachy aluminiowej układanych na ciągłym podłożu

Zakres

W niniejszym dokumencie sprecyzowano wymagania dotyczące wyrobów służących do montażu pokryć dachowych na dachach ze spadkami, wykonanych z blachy aluminiowej, z dodatkowymi powłokami lub bez nich (powłoki organiczne lub anodowe).
W niniejszej normie ustalono właściwości ogólne, definicje i etykietowanie wyrobów, łącznie z wymaganiami dotyczącymi materiałów, z których wyroby mogą być wytwarzane. Jest ona przewidziana do stosowania przez producentów – w celu potwierdzenia, że ich wyroby spełniają wymagania – albo przez odbiorców – w celu sprawdzenia czy wyroby spełniły wymagania zanim zostały wysłane z fabryki. Podano wymagania, których spełnienie zapewni użytkowanie wyrobów w warunkach eksploatacyjnych. Wyroby mogą być profilowane lub profilowane częściowo, mogą to być również taśmy, zwoje i arkusze do kształtowania na budowie (np. dachy z rąbkiem stojącym).
Norma dotyczy wszystkich wyrobów z blach aluminiowych układanych na ciągłym podłożu, przeznaczonych na pokrycia dachowe. Norma nie zawiera żadnych wymagań dotyczących podparcia konstrukcji, projektowania systemu dachowego oraz wykonania połączeń i obróbek.
Norma nie dotyczy wyrobów samonośnych. Wymagania dotyczące wyrobów samonośnych podane są w prEN 508-2.

* wymagane pola

Bez VAT: 63,70  PLN Z VAT: 78,35  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 507:2019-12 - wersja angielska
Tytuł Wyroby do pokryć dachowych z metalu -- Charakterystyka wyrobów z blachy aluminiowej układanych na ciągłym podłożu
Data publikacji 11-12-2019
Liczba stron 15
Grupa cenowa H
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 234, Elementów do Pokryć Dachowych
Wprowadza EN 507:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN 507:2002 - wersja polska
ICS 77.150.10, 91.060.20