PN-EN 50632-1:2016-02/A2:2022-11 - wersja angielska

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Narzędzia o napędzie elektrycznym -- Procedura pomiaru pylenia -- Część 1: Wymagania ogólne

Zakres

Zmodyfikowano:
--> Podrozdział 4.2, "Pomieszczenie do badań oraz wyposażenie”,
--> Podrozdział 4.3, "Warunki pracy”

Po Rozdziale 6 dodano dwa nowe rysunki:
--> Rysunek 1 — Położenie próbników pyłu i przedmiotu badanego do pomiaru tylko jednej frakcji pyłu
--> Rysunek 2 — Położenie próbników pyłu i przedmiotu badanego do pomiaru dwóch frakcji pyłu

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 50632-1:2016-02/A2:2022-11 - wersja angielska
Tytuł Narzędzia o napędzie elektrycznym -- Procedura pomiaru pylenia -- Część 1: Wymagania ogólne
Data publikacji 08-11-2022
Liczba stron 8
Grupa cenowa D
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 56, Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie Elektrycznym
Wprowadza EN 50632-1:2015/A2:2021 [IDT]
ICS 25.140.20