PN-EN 50625-1:2014-11 - wersja angielska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Wymagania dotyczące zbiórki, logistyki i przetwarzania ZSEE -- Część 1: Wymagania ogólne dotyczące przetwarzania

Zakres

Niniejsza Norma Europejska dotyczy przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE). Niniejsza norma zostanie uzupełniona np. przez normy dotyczące określonego sprzętu.
UWAGA Niniejsza Norma Europejska obejmuje ZSEE powstały ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego, który określono w Załączniku I i Załączniku III do Dyrektywy 2012/19/UE.
Norma dotyczy przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego dopóki ma on status elektroodpadu lub nie zostanie przygotowany do: ponownego zastosowania, przetworzony i ponownie wprowadzony do użytku, przywrócony do normalnego stanu użytkowania lub usunięty. Niniejsza norma jest przeznaczona dla wszystkich osób zaangażowanych w przetwarzanie ZSEE łącznie z obsługą, sortowaniem i składowaniem.

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 50625-1:2014-11 - wersja angielska
Tytuł Wymagania dotyczące zbiórki, logistyki i przetwarzania ZSEE -- Część 1: Wymagania ogólne dotyczące przetwarzania
Data publikacji 06-11-2014
Liczba stron 40
Grupa cenowa R
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 303, Materiałów Elektroizolacyjnych
Wprowadza EN 50625-1:2014 [IDT]
ICS 13.030.30, 13.030.50