PN-EN 50363-0:2006 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 50363-0:2008 - wersja polska

Bez VAT: 43,70  PLN Z VAT: 53,75  PLN
Materiały izolacyjne i powłokowe stosowane w niskonapięciowych przewodach energetycznych -- Część 0: Wprowadzenie ogólne

Zakres

Obejmuje wymagania dotyczące izolacyjnych i powłokowych materiałów stosowanych w zharmonizowanych przewodach objętych dokumentami HD 21 i HD 22, dopuszcza jednak rozciągnięcie tych wymagań na inne materiały, jak np. stosowane jako zewnętrzne powłoki ochronne, stosowane w przewodach niskiego napięcia. Zawiera wykaz metod powołanych w innych częściach normy. Podano 11 definicji

* wymagane pola

Bez VAT: 43,70  PLN Z VAT: 53,75  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 50363-0:2006 - wersja angielska
Tytuł Materiały izolacyjne i powłokowe stosowane w niskonapięciowych przewodach energetycznych -- Część 0: Wprowadzenie ogólne
Data publikacji 15-03-2006
Data wycofania 27-03-2008
Liczba stron 10
Grupa cenowa E
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 53, Kabli i Przewodów
Wprowadza EN 50363-0:2005 [IDT]
Dyrektywa 2006/95/EC
ICS 29.035.01
Zastąpiona przez PN-EN 50363-0:2008 - wersja polska