PN-EN 50341-2-9:2017-05 - wersja angielska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 1 kV -- Część 2-9: Krajowe Warunki Normatywne (NNA) dla Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (oparte na EN 50341-1:2012)

Zakres

Niniejsze Krajowe Warunki Normatywne NNA mają zastosowanie do nowych elektroenergetycznych linii napowietrznych o znamionowym napięciu przemiennym przekraczającym 1 kV. Niniejsza Norma Europejska ma zastosowanie tylko do nowych linii napowietrznych i nie stosuje się jej do konserwacji, odnawiania lub rozszerzenia objazdów do istniejących linii napowietrznych chyba, że wyraźnie to określają wymagania w specyfikacji projektu. Aby uzyskać szczegóły dotyczące stosowania tej normy dla energetycznych linii napowietrznych z przewodami w osłonie należy odnieść się do specyfikacji projektu. Szczegóły związane ze stosowaniem niniejszej normy w systemach telekomunikacyjnych z udziałem światłowodów albo lub włączone z przewodami w osłonie napowietrznych linii, powinno odnieść się do specyfikacji projektu.

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 50341-2-9:2017-05 - wersja angielska
Tytuł Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 1 kV -- Część 2-9: Krajowe Warunki Normatywne (NNA) dla Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (oparte na EN 50341-1:2012)
Data publikacji 30-05-2017
Liczba stron 37
Grupa cenowa R
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 80, Ogólnych w Sieciach Elektroenergetycznych
Wprowadza EN 50341-2-9:2017 [IDT]
Zastępuje PN-EN 50341-2-9:2015-11 - wersja angielska
ICS 29.240.20
Elementy dodatkowe PN-EN 50341-2-9:2017-05/A1:2018-09E