PN-EN 50341-2-2:2019-06 - wersja angielska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 1 kV -- Część 2-2: Krajowe Warunki Normatywne (NNA) dla Belgii (oparte na EN 50341-1:2012)

Zakres

1 Zakres normy
1.1 Postanowienia ogólne
BE.1 Zakres Części 1 oraz Części 2-2
Część 1 oraz przedmiotowa Część 2-2 mają zastosowanie jedynie do całkowicie nowych lub całkowicie przebudowywanych linii pomiędzy dwoma punktami A i B, jak również do nowych konstrukcji wsporczych na nowych fundamentach linii prądu przemiennego powyżej 50 kV.
Linie napowietrzne lub konstrukcje wsporcze linii od 1 kV do 50 kV, włącznie, należy traktować, jako wysokonapięciowe, kategorii pierwszej wg Ogólnych Przepisów dotyczących Instalacji Elektrycznych i należy je projektować zgodnie z przedstawionymi w nich wytycznymi.

1.2 Zakres zastosowania
BE.1 Zastosowanie do urządzeń telekomunikacyjnych
Część 1 oraz niniejsze NNA mają zastosowanie do urządzeń telekomunikacyjnych montowanych na nowych konstrukcjach wsporczych np. anteny, szczególnie w zakresie oddziaływania wiatru.

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 50341-2-2:2019-06 - wersja angielska
Tytuł Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 1 kV -- Część 2-2: Krajowe Warunki Normatywne (NNA) dla Belgii (oparte na EN 50341-1:2012)
Data publikacji 13-06-2019
Liczba stron 31
Grupa cenowa P
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 80, Ogólnych w Sieciach Elektroenergetycznych
Wprowadza EN 50341-2-2:2019 [IDT]
ICS 29.240.20