PN-EN 50341-2-1:2022-12 - wersja angielska

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN
Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 1 kV -- Część 2-1: Krajowe Warunki Normatywne (NNA) dla Austrii (oparte na EN 50341-1:2012)

Zakres

1.1 Postanowienia ogólne
(odchylenie typu A) AT.1: Nowa linia napowietrzna jest zdefiniowana jako nowa konstrukcja całości wszystkich przewodów, ich wsporników wraz z fundamentami, uziemieniem, izolatorami, akcesoriami i osprzętem stosowanym do transportu naziemnego energii elektrycznej między dwoma punktami A i B.
1.2 Zakres zastosowania
(odchylenie typu A) AT.1: Przewody splecione lub konstrukcje kablowe z elementami telekomunikacyjnymi przenoszonymi po linii, które nie działają jednocześnie jako przewody uziemiające lub przewody skręcone, podlegają przepisom Załącznika U.

* wymagane pola

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 50341-2-1:2022-12 - wersja angielska
Tytuł Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 1 kV -- Część 2-1: Krajowe Warunki Normatywne (NNA) dla Austrii (oparte na EN 50341-1:2012)
Data publikacji 20-12-2022
Liczba stron 99
Grupa cenowa X
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 80, Ogólnych w Sieciach Elektroenergetycznych
Wprowadza EN 50341-2-1:2022 [IDT]
Zastępuje PN-EN 50341-2-1:2020-07 - wersja angielska
ICS 29.240.20