PN-EN 50291-2:2020-01 - wersja angielska

Bez VAT: 53,50  PLN Z VAT: 65,81  PLN
Urządzenia elektryczne do wykrywania tlenku węgla w pomieszczeniach domowych -- Część 2: Urządzenia o działaniu ciągłym w instalacjach stałych pojazdów rekreacyjnych i podobnych obiektów w tym łodzi rekreacyjnych -- Dodatkowe metody badań i wymagania eksploatacyjne

Zakres

Niniejszy dokument określa ogólne wymagania dotyczące budowy, badania i działania elektrycznie sterowanego urządzenia do wykrywania tlenku węgla, zaprojektowanego do ciągłej pracy w stałej instalacji w pojazdach rekreacyjnych i podobnych pomieszczeniach, w tym rekreacyjnych.
UWAGA Dotyczy wakacyjnych przyczep kempingowych EN 50291-1.
Niniejsza Norma Europejska określa aparaturę zaprojektowaną do działania w przypadku ucieczki tlenku węgla i do generowania tylko alarmów wizualnych i dźwiękowych (typ B według normy EN 50291-1) lub do generowania alarmów wizualnych i dźwiękowych oraz działań wykonawczych w formie sygnału wyjściowego, który może uruchamiać bezpośrednio lub pośrednio urządzenie odcinające i / lub inne urządzenie pomocnicze (typ A według EN 50291-1).
Niniejsza Norma Europejska nie obejmuje aparatury
- do wykrywania gazów palnych, innych niż sam tlenek węgla (patrz EN 50194 1),
- do wykrywania CO w instalacjach przemysłowych (patrz EN 45544-1, EN 45544-2 i EN 45544-3) lub w obiektach komercyjnych,
- dla pomiaru CO dla wykrywania dymu i ognia.

* wymagane pola

Bez VAT: 53,50  PLN Z VAT: 65,81  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 50291-2:2020-01 - wersja angielska
Tytuł Urządzenia elektryczne do wykrywania tlenku węgla w pomieszczeniach domowych -- Część 2: Urządzenia o działaniu ciągłym w instalacjach stałych pojazdów rekreacyjnych i podobnych obiektów w tym łodzi rekreacyjnych -- Dodatkowe metody badań i wymagania eksploatacyjne
Data publikacji 31-01-2020
Liczba stron 13
Grupa cenowa G
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 64, Urządzeń Elektrycznych w Przestrzeniach Zagrożonych Wybuchem
Wprowadza EN 50291-2:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN 50291-2:2010 - wersja angielska
ICS 13.320