PN-EN 50288-11-2:2015-11 - wersja angielska

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN
Przewody wielożyłowe stosowane w cyfrowej i analogowej technice przesyłu danych -- Część 11-2: Wymagania grupowe dotyczące przewodów nieekranowanych testowanych o częstotliwości pracy od 1 MHz do 500 MHz, przeznaczonych do stosowania w obszarach roboczych, sznurach krosowych oraz w centrach danych

Zakres

Niniejsza specyfikacja grupowa dotyczy kabli nieekranowanych, pracujących w zakresie częstotliwości od 1 MHz do 500 MHz, używanych do budowy wiązek stosowanych w okablowaniu określonym w serii norm EN 50173. Poszczególne normy kablowe serii EN 50173, przeznaczone do stosowania w określonych typach budynków odnoszą się do wymogów D1 niniejszej specyfikacji kabli w wiązkach przeznaczonych do zastosowań referencyjnych owych norm. Alternatywnych wymogów D2 niniejszej specyfikacji można używać przy produkcji wiązek do innych zastosowań łącznie z bezpośrednim podłączaniem oprzyrządowania w centrach danych. W niniejszej specyfikacji przedstawiono właściwości mechaniczne, przesyłowe i te dotyczące odporności na czynniki środowiskowe kabli oraz wymogi dotyczące kabli badanych zgodnie z metodami badań do których tutaj nawiązano. Niniejszą specyfikację należy stosować łącznie z EN 50288-1, w której zawarto niezbędne wymagania co do jej stosowania. Przewody opisane w niniejszej specyfikacji przeznaczone są do pracy przy napięciach i natężeniach prądu, które zwykle występują w systemach telekomunikacyjnych. Kable te nie są przeznaczone do stosowania w połączeniu ze źródłami o niskiej impedancji, np. zasilaniem energią elektryczną publicznej sieci energetycznej.

* wymagane pola

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 50288-11-2:2015-11 - wersja angielska
Tytuł Przewody wielożyłowe stosowane w cyfrowej i analogowej technice przesyłu danych -- Część 11-2: Wymagania grupowe dotyczące przewodów nieekranowanych testowanych o częstotliwości pracy od 1 MHz do 500 MHz, przeznaczonych do stosowania w obszarach roboczych, sznurach krosowych oraz w centrach danych
Data publikacji 03-11-2015
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 53, Kabli i Przewodów
Wprowadza EN 50288-11-2:2015 [IDT]
Dyrektywa 2014/35/EU
ICS 33.120.10, 33.120.20