PN-EN 50121-5:2006 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 50121-5:2008 - wersja polska

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN
Zastosowania kolejowe -- Kompatybilność elektromagnetyczna -- Część 5: Emisja i odporność na zakłócenia aparatów i urządzeń stacjonarnych zasilania energią

Zakres

Podjęto aspekty kompatybilności elektromagnetycznej w zakresie emisji i odporności aparatury elektrycznej i elektronicznej oraz podzespołów przewidzianych do stosowania w kolejowych urządzeniach stacjonarnych związanych z zasilaniem energią elektryczną. Określono wartości dopuszczalne oraz badania dotyczące emisji elektromagnetycznej i odporności

* wymagane pola

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 50121-5:2006 - wersja angielska
Tytuł Zastosowania kolejowe -- Kompatybilność elektromagnetyczna -- Część 5: Emisja i odporność na zakłócenia aparatów i urządzeń stacjonarnych zasilania energią
Data publikacji 10-10-2006
Data wycofania 19-02-2008
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 61, Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
Wprowadza EN 50121-5:2006 [IDT]
Zastępuje PN-EN 50121-5:2002 - wersja angielska, PN-EN 50121-5:2002 - wersja niemiecka
ICS 45.020, 29.280, 33.100.01
Zastąpiona przez PN-EN 50121-5:2008 - wersja polska