PN-EN 50110-2:2002 - wersja niemiecka

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 50110-2:2010 - wersja angielska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Eksploatacja urządzeń elektrycznych (załączniki krajowe)

Zakres

Zawiera zbiór normatywnych załączników (po jednym dla każdego kraju członkowskiego CENELEC), w których wyszczególniono aktualne wymagania dotyczące bezpieczeństwa oraz podano krajowe suplementy, do tych minimalnych wymagań, które obowiązywały w momencie przygotowywania niniejszej normy

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 50110-2:2002 - wersja niemiecka
Tytuł Eksploatacja urządzeń elektrycznych (załączniki krajowe)
Data publikacji 15-08-2002
Data wycofania 20-05-2010
Liczba stron 24
Grupa cenowa M
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 73, Projektowania i Eksploatacji Urządzeń Elektroenergetycznych o Napięciu Powyżej 1 kV Prądu Przemiennego (1,5 kV Prądu Stałego) oraz Ograniczników Przepięć
Wprowadza EN 50110-2:1996 [IDT]
ICS 29.240.01
Zastąpiona przez PN-EN 50110-2:2010 - wersja angielska