PN-EN 50090-4-3:2015-08 - wersja angielska

Bez VAT: 28,90  PLN Z VAT: 35,55  PLN
Domowe i budynkowe systemy elektroniczne (HBES) -- Część 4-3: Warstwy niezależne od nośnika -- Komunikacja za pośrednictwem internetu (EN 13321-2)

Zakres

Niniejsza Norma Europejska koncentruje się na aplikacjach sterowania dla domu i budynku systemu otwartej komunikacji HBES i obejmuje dowolną kombinację urządzeń elektronicznych połączonych za pośrednictwem cyfrowej sieci przesyłowej. Domowy i budynkowy system elektroniczny przewidziany przez system otwartej komunikacji HBES jest wyspecjalizowaną formą zautomatyzowanego, zdecentralizowanego i rozproszonego sterowania procesami, dedykowanego na potrzeby zastosowań w domu i budynku. Zdefiniowano obowiązkowe i opcjonalne wymagania obowiązujące przy niezależnej od nośnika komunikacji za pośrednictwem internetu dla wyrobów i systemów HBES w wieloaplikacyjnym systemie magistrali komputerowej, którego funkcje są zdecentralizowane, rozproszone i połączone wspólnym procesem komunikacyjnym. Niniejsza Norma Europejska służy jako wzorzec rodziny produktów. Nie jest ona przeznaczona do użycia jako autonomiczny wzorzec. Można stosować inne części z serii EN 50090.

* wymagane pola

Bez VAT: 28,90  PLN Z VAT: 35,55  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 50090-4-3:2015-08 - wersja angielska
Tytuł Domowe i budynkowe systemy elektroniczne (HBES) -- Część 4-3: Warstwy niezależne od nośnika -- Komunikacja za pośrednictwem internetu (EN 13321-2)
Data publikacji 17-08-2015
Liczba stron 7
Grupa cenowa D
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 173, Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
Wprowadza EN 50090-4-3:2015 [IDT]
Zastępuje PN-EN 50090-4-3:2009 - wersja polska
ICS 97.120, 35.240.67, 35.240.95