PN-EN 50082-2:1997 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 61000-6-2:2002 - wersja angielska

Bez VAT: 74,80  PLN Z VAT: 92,00  PLN
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Wymagania ogólne dotyczące odporności na zaburzenia -- Środowisko przemysłowe

Zakres

Podano wymagania dotyczące odporności urządzeń przewidywanych do pracy w środowisku przemysłowym, w odniesieniu do różnego rodzaju zaburzeń i urządzeń. Wymagania dotyczą zakresu częstotliwości od 0 Hz do 400 GHz. Powołano się na inne normy i publikacje międzynarodowe, w których sformułowane są szczegółowe wymagania dotyczące metod badania

* wymagane pola

Bez VAT: 74,80  PLN Z VAT: 92,00  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 50082-2:1997 - wersja polska
Tytuł Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Wymagania ogólne dotyczące odporności na zaburzenia -- Środowisko przemysłowe
Data publikacji 11-12-1997
Data wycofania 11-07-2002
Liczba stron 19
Grupa cenowa K
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 104, Kompatybilności Elektromagnetycznej
Wprowadza EN 50082-2:1995 [IDT]
ICS 33.100.01, 33.100.20
Zastąpiona przez PN-EN 61000-6-2:2002 - wersja angielska