PN-EN 4708-301:2018-08 - wersja angielska

Bez VAT: 53,50  PLN Z VAT: 65,81  PLN
Lotnictwo i kosmonautyka -- Koszulki giętkie obkurczane termicznie do wiązania, izolacji i identyfikacji – Część 301: Koszulki powlekane lepiszczem z poliolefiny -- Temperatura pracy od -55 °C do 105 °C -- Norma wyrobu

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagane cechy charakterystyczne obkurczanych termicznie koszulek powlekanych lepiszczem z poliolefiny do stosowania w instalacjach elektrycznych statków powietrznych w temperaturze pracy od -55 °C do 105 °C.
Koszulka składa się z warstwy zewnętrznej będącej elastyczną usieciowioną poliolefiną. Wewnętrzna ścianka składa się z topliwego lepiszcza, które płynie i topi się podczas procesu obkurczania w celu zapewnienia spojenia, które jest odpowiednie, gdy wymagane jest uszczelnienie dla warunków środowiskowych.
Koszulki te są zazwyczaj dostarczane ze średnicą wewnętrzną do 40 mm dla stopni skurczu 3:1 oraz do 52 mm dla stopni skurczu 4:1.
Koszulki te są zazwyczaj dostarczane w kolorze czarnym.
Wielkości lub barwy inne niż te szczegółowo wymienione w niniejszej normie mogą być dostępne jako elementy niestandardowe. Pozycje te należy rozważyć pod kątem zgodności z niniejszą normą, czy spełniają wymagania dotyczące własności wymienione w Tablicy 3 i Tablicy 5 z wyjątkiem wymiarów i masy.

* wymagane pola

Bez VAT: 53,50  PLN Z VAT: 65,81  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 4708-301:2018-08 - wersja angielska
Tytuł Lotnictwo i kosmonautyka -- Koszulki giętkie obkurczane termicznie do wiązania, izolacji i identyfikacji – Część 301: Koszulki powlekane lepiszczem z poliolefiny -- Temperatura pracy od -55 °C do 105 °C -- Norma wyrobu
Data publikacji 31-08-2018
Liczba stron 14
Grupa cenowa G
Sektor SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
Organ Techniczny KT 177, Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
Wprowadza EN 4708-301:2018 [IDT]
ICS 49.060