PN-EN 4708-201:2023-06 - wersja angielska

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Lotnictwo i kosmonautyka -- Koszulki giętkie obkurczane termicznie do wiązania, izolacji i identyfikacji -- Część 201: Poliolefinowe koszulki identyfikacyjne -- Zakres temperatury pracy -55 °C do 135 °C -- Norma wyrobu

Zakres

W niniejszym dokumencie określono wymagane parametry charakterystyczne dla termokurczliwych poliolefinowych koszulek identyfikacyjnych do stosowania w instalacjach elektrycznych statków powietrznych w temperaturze pracy między -55 °C a 135 °C.
Celem niniejszej specyfikacji jest określenie parametrów charakterystycznych tylko dla koszulek identyfikacyjnych.
Koszulki te są giętkie i trudnopalne, dostępne w wersji o stopniu skurczliwości 2:1 i 3:1.
Wyrób ten jest zazwyczaj dostarczany o średnicy wewnętrznej do 57 mm.
Standardowymi barwami są biała lub żółta.
Dostępne mogą być inne wielkości lub barwy niż te szczegółowo wymienione w niniejszym dokumencie.
Elementy te są uznane za zgodne z niniejszym dokumentem jeśli spełniają wymagania dotyczące własności wymienione w Tablicach 3 i 4, z wyjątkiem wymiarów i masy.
Ponieważ koszulka, która ma być badana jest artykułem drukowanym to cały system należy zarejestrować jako część oceny. Koszulka ta może być uznana jako spełniająca wymagania niniejszej specyfikacji tylko wówczas, gdy nadruk zostanie wykonany przy użyciu drukarki, taśmy barwiącej, tuszów i ustawień określonych w raporcie z badań.
Przyczepność znaku i trwałość nadruku są określane w tym dokumencie przy użyciu metody EN 6059-407.

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 4708-201:2023-06 - wersja angielska
Tytuł Lotnictwo i kosmonautyka -- Koszulki giętkie obkurczane termicznie do wiązania, izolacji i identyfikacji -- Część 201: Poliolefinowe koszulki identyfikacyjne -- Zakres temperatury pracy -55 °C do 135 °C -- Norma wyrobu
Data publikacji 05-06-2023
Liczba stron 15
Grupa cenowa H
Sektor SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
Organ Techniczny KT 177, Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
Wprowadza EN 4708-201:2022 [IDT]
ICS 49.035, 49.060