PN-EN 4708-108:2020-01 - wersja angielska

Bez VAT: 53,50  PLN Z VAT: 65,81  PLN
Lotnictwo i kosmonautyka -- Koszulki giętkie obkurczane termicznie do wiązania, izolacji i identyfikacji -- Część 108: Koszulki o ograniczonym zagrożeniu pożarowym -- Temperatura pracy od -65°C do 150°C -- Norma wyrobu

Zakres

W niniejszym dokumencie określono wymagane parametry charakterystyczne dla czterech typów termokurczliwych koszulek o ograniczonym zagrożeniu pożarowym do stosowania w instalacjach elektrycznych statków powietrznych w temperaturze pracy między -65°C a 150°C.
Koszulka ta jest elastyczna, o zmniejszonej palności a narażone na działanie ognia emitują minimalną ilość dymu, gazów i korozyjnych produktów ubocznych. Jest dostępna z różnymi grubościami ścianek a także z wysokim stopniem skurczliwości zgodnie z zastosowaniem i wymaganym stopniem ochrony mechanicznej. Jest ona odpowiednia do stosowania (np. jako zabezpieczenie kabla) w obszarach, gdzie dymy i gazy mogą stanowić szczególne zagrożenie.
Typ A: Średnia grubość ścianki, stopnień skurczliwości 2:1 i zwykle jest dostarczana o średnicy wewnętrznej do 30 mm.
Standardową barwą jest czarna.
Dostępne mogą być wielkości i barwy inne niż te dokładnie wyszczególnione w niniejszej normie. Pozycje takie należy uznać za zgodne z niniejszą normą jeśli spełniają one wymagania dotyczące własności fizycznych podane w Tablicy 2 z wyjątkiem wymiarów i masy.

* wymagane pola

Bez VAT: 53,50  PLN Z VAT: 65,81  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 4708-108:2020-01 - wersja angielska
Tytuł Lotnictwo i kosmonautyka -- Koszulki giętkie obkurczane termicznie do wiązania, izolacji i identyfikacji -- Część 108: Koszulki o ograniczonym zagrożeniu pożarowym -- Temperatura pracy od -65°C do 150°C -- Norma wyrobu
Data publikacji 15-01-2020
Liczba stron 13
Grupa cenowa G
Sektor SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
Organ Techniczny KT 177, Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
Wprowadza EN 4708-108:2019 [IDT]
ICS 49.060