PN-EN 4708-106:2019-02 - wersja angielska

Bez VAT: 63,70  PLN Z VAT: 78,35  PLN
Lotnictwo i kosmonautyka -- Koszulki giętkie obkurczane termicznie do wiązania, izolacji i identyfikacji -- Część 106: Koszulki o ograniczonym zagrożeniu pożarowym -- Temperatura pracy od -30 °C do 150 °C -- Norma wyrobu

Zakres

W niniejszym dokumencie określono wymagane cechy charakterystyczne dla czterech typów koszulek obkurczanych termicznie o ograniczonym zagrożeniu pożarowym do stosowania w instalacjach elektrycznych statków powietrznych w temperaturze pracy między -30 °C a 150 °C.
Koszulki te są elastyczne o zmniejszonej palności a narażone na działanie ognia emitują minimalną ilość dymu, gazów i żrących produktów ubocznych. Są one dostępne z różnymi grubościach ścianek i wyższym współczynniku kurczliwości w zależności od zastosowania i wymaganego stopnia ochrony mechanicznej. Są odpowiednie do użytku (np. jako ochrona kabli) w obszarach, gdzie dym, gazy lub żrące produkty uboczne mogą stanowić szczególne zagrożenie.
Typ A Gruba ścianka, współczynnik kurczliwości 2:1 i zazwyczaj dostarczana o średnicy wewnętrznej do 102,0 mm.
Typ B Średnia ścianka, współczynnik kurczliwości 2:1 i zazwyczaj dostarczana o średnicy wewnętrznej do 60,0 mm.
Typ C Gruba ścianka, współczynnik kurczliwości 2:1 i zazwyczaj dostarczana o średnicy wewnętrznej do 51,0 mm.
Typ D Średnia ścianka, współczynnik kurczliwości 3:1 i zazwyczaj dostarczana o średnicy wewnętrznej do 40,0 mm.
Standardową barwą jest czarny.
Dostępne mogą być wymiary i barwy inne niż te określone w niniejszej normie. Pozycje te należy uznać za spełniające wymagania niniejszej normy, jeśli spełniają one wymagania dotyczące własności fizycznych podane w Tablicach 5, 6 i 7 z wyjątkiem wymiarów i masy.

* wymagane pola

Bez VAT: 63,70  PLN Z VAT: 78,35  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 4708-106:2019-02 - wersja angielska
Tytuł Lotnictwo i kosmonautyka -- Koszulki giętkie obkurczane termicznie do wiązania, izolacji i identyfikacji -- Część 106: Koszulki o ograniczonym zagrożeniu pożarowym -- Temperatura pracy od -30 °C do 150 °C -- Norma wyrobu
Data publikacji 01-02-2019
Liczba stron 15
Grupa cenowa H
Sektor SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
Organ Techniczny KT 177, Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
Wprowadza EN 4708-106:2018 [IDT]
ICS 49.060