PN-EN 4700-002:2016-06 - wersja angielska

Bez VAT: 111,70  PLN Z VAT: 137,39  PLN
Lotnictwo i kosmonautyka -- Stale i stopy żaroodporne -- Wyroby przerobione plastycznie -- Specyfikacja techniczna -- Część 002: Pręty i kształtowniki

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania dotyczące zamawiania, wytwarzania, badań, kontroli i dostawy prętów i kształtowników ze stali i stopów żaroodpornych. Należy ją stosować, gdy jest powołana w normie materiałowej EN i łącznie z tą normą materiałową EN, jeżeli nie postanowiono inaczej na rysunku, w zamówieniu lub planie kontroli.

* wymagane pola

Bez VAT: 111,70  PLN Z VAT: 137,39  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 4700-002:2016-06 - wersja angielska
Tytuł Lotnictwo i kosmonautyka -- Stale i stopy żaroodporne -- Wyroby przerobione plastycznie -- Specyfikacja techniczna -- Część 002: Pręty i kształtowniki
Data publikacji 16-06-2016
Liczba stron 35
Grupa cenowa Q
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 127, Surowców Hutniczych i Stali
Wprowadza EN 4700-002:2016 [IDT]
Zastępuje PN-EN 4700-002:2010 - wersja angielska
ICS 49.025.10