PN-EN 4611-008:2012 - wersja angielska

Bez VAT: 43,70  PLN Z VAT: 53,75  PLN
Lotnictwo i kosmonautyka -- Kable i przewody elektryczne ogólnego stosowania jedno- i wielożyłowe -- Rodziny XLETFE -- Część 008: BP -- Przewodnik miedziany niklowany -- Temperatura pracy od -65 °C do 150 °C -- Podwójna ścianka wytłaczana do zastosowań otwartych z dodatkowym zabezpieczeniem w obszarach o wysokim poziomie drgań, zginaniu kabli i zanieczyszczeniu płynami -- Do nadruku laserem UV -- Norma wyrobu

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono charakterystyki przewidzianych do nadruku laserem UV, kabli elektrycznych z niklowanymi przewodnikami miedzianymi z rodziny usieciowanego kopolimeru tetrafluoroetylenu etylenu (XLETFE) przewidzianych do stosowania w pokładowej instalacji elektrycznej statków powietrznych pracującej w zakresie temperatury od - 65 °C do 150 °C, pracującej przy napięciach, których wartość skuteczna nie przekracza 600 V i częstotliwości nie przekraczającej 2 000 Hz. Kable te są przeznaczone do zastosowań w konstrukcji kadłuba bez dodatkowego zabezpieczenia w obszarach, gdzie występuje wysoki poziom drgań, zginania kabli i zanieczyszczenia płynami np. w obszarze podwozia. W przypadku konfliktu między niniejszą normą a innymi dokumentami powołanymi, pierwszeństwo mają wymagania niniejszej normy

* wymagane pola

Bez VAT: 43,70  PLN Z VAT: 53,75  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 4611-008:2012 - wersja angielska
Tytuł Lotnictwo i kosmonautyka -- Kable i przewody elektryczne ogólnego stosowania jedno- i wielożyłowe -- Rodziny XLETFE -- Część 008: BP -- Przewodnik miedziany niklowany -- Temperatura pracy od -65 °C do 150 °C -- Podwójna ścianka wytłaczana do zastosowań otwartych z dodatkowym zabezpieczeniem w obszarach o wysokim poziomie drgań, zginaniu kabli i zanieczyszczeniu płynami -- Do nadruku laserem UV -- Norma wyrobu
Data publikacji 17-04-2012
Liczba stron 9
Grupa cenowa E
Sektor SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
Organ Techniczny KT 177, Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
Wprowadza EN 4611-008:2012 [IDT]
ICS 49.060