PN-EN 4611-005:2012 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 4611-005:2019-02 - wersja angielska

Bez VAT: 43,70  PLN Z VAT: 53,75  PLN
Lotnictwo i kosmonautyka -- Kable i przewody elektryczne ogólnego stosowania jedno- i wielożyłowe -- Rodziny XLETFE -- Część 005: Przewodnik miedziany srebrzony -- Temperatura pracy od -65 °C do 150 °C -- Pojedyncza ścianka wytłaczana do zastosowań zamkniętych -- Do nadruku laserem UV -- Norma wyrobu

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono charakterystyki przewidzianych do nadruku laserem UV, kabli elektrycznych ze srebrzonymi przewodnikami miedzianymi z rodziny usieciowanego kopolimeru tetrafluoroetylenu etylenu (XLETFE) przewidzianych do stosowania w pokładowej instalacji elektrycznej statków powietrznych pracującej w zakresie temperatury od - 65 °C do 150 °C, pracującej przy napięciach, których wartość skuteczna nie przekracza 600 V i częstotliwości nie przekraczającej 2 000 Hz. Kable te są przeznaczone do zastosowań zamkniętych np. wewnątrz wyposażenia lub kanale kablowym, są one odpowiednie do stosowania w otwartej konstrukcji kadłuba tylko wówczas, kiedy są dostarczane z dodatkowym zabezpieczeniem chroniącym przed mechanicznym uszkodzeniem. W przypadku konfliktu między niniejszą normą a innymi dokumentami powołanymi, pierwszeństwo mają wymagania niniejszej normy

* wymagane pola

Bez VAT: 43,70  PLN Z VAT: 53,75  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 4611-005:2012 - wersja angielska
Tytuł Lotnictwo i kosmonautyka -- Kable i przewody elektryczne ogólnego stosowania jedno- i wielożyłowe -- Rodziny XLETFE -- Część 005: Przewodnik miedziany srebrzony -- Temperatura pracy od -65 °C do 150 °C -- Pojedyncza ścianka wytłaczana do zastosowań zamkniętych -- Do nadruku laserem UV -- Norma wyrobu
Data publikacji 17-04-2012
Data wycofania 01-02-2019
Liczba stron 10
Grupa cenowa E
Sektor SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
Organ Techniczny KT 177, Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
Wprowadza EN 4611-005:2012 [IDT]
ICS 49.060
Zastąpiona przez PN-EN 4611-005:2019-02 - wersja angielska