PN-EN 4611-004:2019-03 - wersja angielska

Bez VAT: 63,70  PLN Z VAT: 78,35  PLN
Lotnictwo i kosmonautyka -- Kable i przewody elektryczne ogólnego stosowania jedno- i wielożyłowe -- Rodzina XLETFE -- Część 004: Przewodnik miedziany cynowany -- Temperatura pracy od -65 °C do 135 °C -- Podwójna ścianka wytłaczana do zastosowań otwartych -- Przystosowane do druku laserem UV -- Norma wyrobu

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono charakterystyki przystosowanych do druku laserem UV, kabli elektrycznych z cynowanymi przewodnikami miedzianymi z rodziny usieciowanego kopolimeru tetrafluoroetylenu etylenu (XLETFE) przewidzianych do stosowania w pokładowej instalacji elektrycznej statków powietrznych pracującej w zakresie temperatury od -65 °C do 135 °C. Wartość skuteczna napięcia znamionowego wynosi 600 V na poziomie morza. Ten system izolacji został użyty w zastosowaniach lotniczych z wykorzystaniem 115 V (faza do neutralnego) 400 Hz i 28 Vdc. Odpowiedzialność za weryfikację przydatności kabli do użytku w innych systemach elektrycznych ponosi użytkownik.
Kable te są odpowiednie do zastosowań w konstrukcji kadłuba chociaż w niektórych przypadkach niezbędne może być dodatkowe zabezpieczenie przed zużyciem mechanicznym. W przypadku konfliktu między niniejszą normą a innymi dokumentami powołanymi, pierwszeństwo mają wymagania niniejszej normy.

* wymagane pola

Bez VAT: 63,70  PLN Z VAT: 78,35  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 4611-004:2019-03 - wersja angielska
Tytuł Lotnictwo i kosmonautyka -- Kable i przewody elektryczne ogólnego stosowania jedno- i wielożyłowe -- Rodzina XLETFE -- Część 004: Przewodnik miedziany cynowany -- Temperatura pracy od -65 °C do 135 °C -- Podwójna ścianka wytłaczana do zastosowań otwartych -- Przystosowane do druku laserem UV -- Norma wyrobu
Data publikacji 01-03-2019
Liczba stron 15
Grupa cenowa H
Sektor SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
Organ Techniczny KT 177, Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
Wprowadza EN 4611-004:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN 4611-004:2012 - wersja angielska
ICS 49.060