PN-EN 4611-003:2019-03 - wersja angielska

Bez VAT: 53,50  PLN Z VAT: 65,81  PLN
Lotnictwo i kosmonautyka -- Kable i przewody elektryczne ogólnego stosowania jedno- i wielożyłowe -- Rodzina XLETFE -- Część 003: Przewodnik miedziany cynowany -- Temperatura pracy od -65 °C do 135 °C -- Pojedyncza ścianka wytłaczana do zastosowań zamkniętych -- Przystosowane do druku laserem UV -- Norma wyrobu

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono charakterystyki przystosowanych do druku laserem UV kabli elektrycznych z cynowanymi przewodnikami miedzianymi z rodziny usieciowanego kopolimeru tetrafluoroetylenu etylenu (XLETFE) przewidzianych do stosowania w pokładowej instalacji elektrycznej statków powietrznych pracującej w zakresie temperatury od -65 °C do 135 °C. Wartość skuteczna napięcia znamionowego wynosi 600 V na poziomie morza. Ten system izolacji wykorzystywany jest w zastosowaniach lotniczych z wykorzystaniem 115 V prądu przemiennego (fazowego) 400 Hz i 28 V prądu stałego. Weryfikacja przydatności kabli do użytku w innych systemach elektrycznych leży w gestii użytkownika.
Kable te są odpowiednie do stosowania w otwartej konstrukcji kadłuba z dodatkowym zabezpieczeniem chroniącym przed mechanicznym uszkodzeniem. W przypadku konfliktu między niniejszą normą a innymi dokumentami powołanymi, pierwszeństwo mają wymagania niniejszej norm.

* wymagane pola

Bez VAT: 53,50  PLN Z VAT: 65,81  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 4611-003:2019-03 - wersja angielska
Tytuł Lotnictwo i kosmonautyka -- Kable i przewody elektryczne ogólnego stosowania jedno- i wielożyłowe -- Rodzina XLETFE -- Część 003: Przewodnik miedziany cynowany -- Temperatura pracy od -65 °C do 135 °C -- Pojedyncza ścianka wytłaczana do zastosowań zamkniętych -- Przystosowane do druku laserem UV -- Norma wyrobu
Data publikacji 26-03-2019
Liczba stron 13
Grupa cenowa G
Sektor SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
Organ Techniczny KT 177, Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
Wprowadza EN 4611-003:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN 4611-003:2012 - wersja angielska
ICS 49.060