PN-EN 4611-002:2018-11 - wersja angielska

Bez VAT: 38,50  PLN Z VAT: 47,36  PLN
Lotnictwo i kosmonautyka -- Kable i przewody elektryczne ogólnego stosowania jedno- i wielożyłowe -- Rodzina XLETFE -- Część 002: Postanowienia ogólne

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej podano wykaz norm wyrobu oraz określono wspólne charakterystyki kabli i przewodów elektrycznych przewidzianych do stosowania w pokładowej instalacji elektrycznej statków powietrznych pracującej w zakresie temperatury od -65 °C do 135 °C i 150 °C, w zależności od rodzaju przewodnika. Ten system izolacji został użyty w zastosowaniach lotniczych z wykorzystaniem 115 V ac (faza do neutralnego) 400 Hz i 28 V dc. Odpowiedzialność za weryfikację przydatności kabli do użytku w innych systemach elektrycznych ponosi użytkownik.

* wymagane pola

Bez VAT: 38,50  PLN Z VAT: 47,36  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 4611-002:2018-11 - wersja angielska
Tytuł Lotnictwo i kosmonautyka -- Kable i przewody elektryczne ogólnego stosowania jedno- i wielożyłowe -- Rodzina XLETFE -- Część 002: Postanowienia ogólne
Data publikacji 29-11-2018
Liczba stron 8
Grupa cenowa D
Sektor SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
Organ Techniczny KT 177, Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
Wprowadza EN 4611-002:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN 4611-002:2012 - wersja angielska
ICS 49.060