PN-EN 4526:2013-06 - wersja angielska

Bez VAT: 43,70  PLN Z VAT: 53,75  PLN
Lotnictwo i kosmonautyka -- Materiały metalowe -- Metody badań -- Próba rozciągania z ostrym karbem dla blach i taśm

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania dla próby rozciągania z ostrym karbem dla blach i taśm stosowanych w lotnictwie i kosmonautyce. Należy ją powoływać w EN dotyczących specyfikacji technicznej lub normach materiałowych EN jeżeli na rysunku, w zamówieniu lub w planie kontroli nie określono inaczej

* wymagane pola

Bez VAT: 43,70  PLN Z VAT: 53,75  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 4526:2013-06 - wersja angielska
Tytuł Lotnictwo i kosmonautyka -- Materiały metalowe -- Metody badań -- Próba rozciągania z ostrym karbem dla blach i taśm
Data publikacji 30-06-2013
Liczba stron 10
Grupa cenowa E
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 225, Lekkich Metali Nieżelaznych
Wprowadza EN 4526:2013 [IDT]
ICS 49.025.05, 49.025.15