PN-EN 448:2004 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 448:2005 - wersja polska

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN
Sieci ciepłownicze -- System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie -- Kształtki -- Zespoły z rury przewodowej stalowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i płaszcza osłonowego z polietylenu

Zakres

Określono wymagania i metody badań dla prefabrykowanych kształtek - izolowanych cieplnie zespołów rurowych, składających się z kształtki stalowej o średnicy od DN 20 do DN 1200, izolacji ze sztywnej pianki poliuretanowej i płaszcza osłonowego z polietylenu, przeznaczonych do budowy wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie, wykonywanych z prefabrykowanych zespołów rurowych zgodnych z EN 253:2003. Niniejsza norma obejmuje następujące kształtki: łuki, trójniki, zwężki i punkty stałe. Niniejsza norma dotyczy wyłącznie izolowanych zespołów kształtek przeznaczonych do ciągłej eksploatacji, przy temperaturze wody, zgodnie z EN 253:2003, rozdział 1

* wymagane pola

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 448:2004 - wersja angielska
Tytuł Sieci ciepłownicze -- System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie -- Kształtki -- Zespoły z rury przewodowej stalowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i płaszcza osłonowego z polietylenu
Data publikacji 15-03-2004
Data wycofania 05-05-2005
Liczba stron 28
Grupa cenowa N
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 316, Ciepłownictwa i Ogrzewnictwa
Wprowadza EN 448:2003 [IDT]
Zastępuje PN-EN 448:1999 - wersja polska
ICS 93.025, 23.040.07
Zastąpiona przez PN-EN 448:2005 - wersja polska