PN-EN 4400-6:2019-05 - wersja angielska

Bez VAT: 80,50  PLN Z VAT: 99,02  PLN
Lotnictwo i kosmonautyka -- Aluminium i stopy aluminium i magnezu -- Specyfikacja techniczna -- Część 6: Materiał wyjściowy do kucia ze stopów aluminium

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania dotyczące zamawiania, wytwarzania, badania, kontroli i dostawy przerobionego plastycznie materiału wyjściowego do kucia (wyprodukowanego przez wyciskanie lub walcowanie na gorąco) oraz odlanego materiału wyjściowego do kucia. Normę należy stosować łącznie z odpowiednią normą EN materiału, zwykle gdy wytwórca materiału wyjściowego do kucia nie jest również producentem odkuwek.

* wymagane pola

Bez VAT: 80,50  PLN Z VAT: 99,02  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 4400-6:2019-05 - wersja angielska
Tytuł Lotnictwo i kosmonautyka -- Aluminium i stopy aluminium i magnezu -- Specyfikacja techniczna -- Część 6: Materiał wyjściowy do kucia ze stopów aluminium
Data publikacji 13-05-2019
Liczba stron 23
Grupa cenowa L
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 225, Lekkich Metali Nieżelaznych
Wprowadza EN 4400-6:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN 2070-7:1999 - wersja polska, PN-EN 2082-1:1996 - wersja polska, PN-EN 2082-2:1998 - wersja polska
ICS 49.025.20