PN-EN 420:2005 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 420+A1:2010 - wersja angielska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Rękawice ochronne -- Wymagania ogólne i metody badań

Zakres

Określono wymagania ogólne i odpowiednie procedury badawcze odnoszące się do projektowania i konstrukcji rękawic, odporności materiałów rękawicy na przesiąkanie wody, nieszkodliwości, wygody użytkowania i skuteczności, znakowania oraz informacji dostarczanych przez producenta - mające zastosowanie do wszystkich rękawic ochronnych

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 420:2005/AC:2007P

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 420:2005 - wersja polska
Tytuł Rękawice ochronne -- Wymagania ogólne i metody badań
Data publikacji 03-10-2005
Data wycofania 28-01-2010
Liczba stron 31
Grupa cenowa P
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 21, Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
Wprowadza EN 420:2003 [IDT]
Zastępuje PN-EN 420:2004 - wersja angielska
ICS 13.340.40
Zastąpiona przez PN-EN 420+A1:2010 - wersja angielska
Elementy dodatkowe PN-EN 420:2005/AC:2007P