PN-EN 419221-5:2018-08 - wersja polska

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN
Profile zabezpieczeń dla modułów kryptograficznych TSP -- Część 5: Moduł kryptograficzny dla usług zaufania

Zakres

W niniejszej części EN 419221 określono profil zabezpieczeń dla modułów kryptograficznych, który jest odpowiedni do stosowania przez dostawców usług zaufania wspierających operacje podpisu elektronicznego i operacje pieczętowania elektronicznego, wydawanie i odwoływanie certyfikatu, operacje znacznika czasu oraz usługi uwierzytelniania, jak określono w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (rozporządzenie (UE) nr 910/2014 eIDAS) [10]. Profil zabezpieczeń obejmuje również opcjonalne wsparcie dla tworzenia chronionej kopii zapasowej kluczy.
Dokument uwzględnia zasady i konwencje określone w Common Criteria, Part 1 [CC1], Annex B "Specification of Protection Profiles".

* wymagane pola

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 419221-5:2018-08 - wersja polska
Tytuł Profile zabezpieczeń dla modułów kryptograficznych TSP -- Część 5: Moduł kryptograficzny dla usług zaufania
Data publikacji 05-01-2023
Liczba stron 76
Grupa cenowa W
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 172, Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i Działań
Wprowadza EN 419221-5:2018 [IDT]
ICS 35.240.30, 35.040.01