PN-EN 416-1:2002 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 416-1:2009 - wersja angielska

Bez VAT: 297,00  PLN Z VAT: 365,31  PLN
Gazowe jednopalnikowe promienniki niskotemperaturowe do stosowania w pomieszczeniach niemieszkalnych -- Część 1: Bezpieczeństwo

Zakres

Określono wymagania i metody badań dotyczące konstrukcji, bezpieczeństwa, klasyfikacji i znakowania gazowych jednopalnikowych promienników niskotemperaturowych z automatycznym układem sterowania palnikiem. Uwzględniono promienniki typu A2, A3, B12, B13, B22 i B23 przeznaczone do stosowania w pomieszczeniach niemieszkalnych

* wymagane pola

Bez VAT: 297,00  PLN Z VAT: 365,31  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 416-1:2002 - wersja angielska
Tytuł Gazowe jednopalnikowe promienniki niskotemperaturowe do stosowania w pomieszczeniach niemieszkalnych -- Część 1: Bezpieczeństwo
Data publikacji 15-02-2003
Data wycofania 15-07-2009
Liczba stron 145
Grupa cenowa XB
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 277, Gazownictwa
Wprowadza EN 416-1:1999 [IDT], EN 416-1:1999/A1:2000 [IDT], EN 416-1:1999/A3:2002 [IDT], EN 416-1:1999/A2:2001 [IDT]
Zastępuje PN-M-40302:1989 - wersja polska
ICS 97.100.20
Zastąpiona przez PN-EN 416-1:2009 - wersja angielska