PN-EN 4158:2010 - wersja polska

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN
Lotnictwo i kosmonautyka -- Farby i lakiery -- Metoda wyznaczania elektrycznej rezystancji powierzchniowej warstw przewodzących

Zakres

Opisano metodę pomiaru rezystancji elektrycznej powłok przewodzących prąd elektryczny, naniesionych na powierzchnie części nieprzewodzących prądu elektrycznego, do zastosowania lotnictwie i kosmonautyce. Jeśli przewidziane są pola styku elektrycznego metoda jest również stosowana do warstw przewodzących prąd elektryczny, na które naniesione są warstwy nieprzewodzące

* wymagane pola

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 4158:2010 - wersja polska
Tytuł Lotnictwo i kosmonautyka -- Farby i lakiery -- Metoda wyznaczania elektrycznej rezystancji powierzchniowej warstw przewodzących
Data publikacji 18-02-2010
Liczba stron 11
Grupa cenowa F
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 19, Lotnictwa i Kosmonautyki
Wprowadza EN 4158:2006 [IDT]
Zastępuje PN-EN 4158:2007 - wersja angielska
ICS 49.040