PN-EN 407:2005 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 407:2007 - wersja polska

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Rękawice chroniące przed zagrożeniami termicznymi (gorąco i/lub ogień)

Zakres

Podano metody badania, ogólne wymagania, poziomy skuteczności w zakresie odporności termicznej oraz znakowanie dotyczące rękawic chroniących przed gorącem lub ogniem. Metody te powinny być stosowane dla wszystkich rękawic, które przeznaczone są do ochrony rąk przed gorącem i ogniem występujących w jednej lub kilku postaciach: ognia, ciepła kontaktowego, ciepła konwekcyjnego, promieniowania cieplnego, drobnych rozprysków stopionego metalu i dużych ilości płynnego metalu

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 407:2005 - wersja angielska
Tytuł Rękawice chroniące przed zagrożeniami termicznymi (gorąco i/lub ogień)
Data publikacji 15-05-2005
Data wycofania 21-03-2007
Liczba stron 15
Grupa cenowa H
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 21, Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
Wprowadza EN 407:2004 [IDT]
Dyrektywa 2016/425
Zastępuje PN-EN 407:1997 - wersja polska
ICS 13.340.40
Zastąpiona przez PN-EN 407:2007 - wersja polska