PN-EN 364:1996 - wersja polska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Indywidualny sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości -- Metody badań

Zakres

Określono wymagania dotyczące aparatury badawczej. Opisano metody badań dotyczące: szelek i linek bezpieczeństwa, amortyzatorów, łączników, urządzeń samozaciskowych z giętką i sztywną prowadnicą, urządzeń samohamownych, badań w warunkach dynamicznych systemów składających się z szelek bezpieczeństwa łączonych bezpośrednio z urządzeniem samozaciskowym z giętką prowadnicą, odporności na obciążenie dynamiczne systemu z pasem monterskim i linką opasującą, pasów do systemów ograniczających zasięg poruszania, kondycjonowania urządzeń powstrzymujących spadanie, niezawodności przy wielokrotnym zadziałaniu odporności na korozję składników metalowych. Zamieszczono rysunki

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 364:1996/Ap1:2002P
View FilePN-EN 364:1996/AC:2002P

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 364:1996 - wersja polska
Tytuł Indywidualny sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości -- Metody badań
Data publikacji 16-02-1996
Liczba stron 24
Grupa cenowa M
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 21, Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
Wprowadza EN 364:1992 [IDT]
ICS 13.340.60
Elementy dodatkowe PN-EN 364:1996/AC:2002P, PN-EN 364:1996/Ap1:2002P