PN-EN 350:2016-10 - wersja polska

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN
Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych -- Badanie i klasyfikacja trwałości drewna i materiałów drewnopochodnych wobec czynników biologicznych

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej podano informacje o metodach oznaczania i klasyfikacji trwałości drewna
i materiałów drewnopochodnych względem biologicznych czynników niszczących drewno.
Metody te mogą być stosowane albo do pojedynczych gatunków drewna, partii drewna i przetworzonych materiałów drewnopochodnych, w tym obrobionych termicznie, drewna zabezpieczonego środkiem ochrony i drewna modyfikowanego. Jednak niniejsza norma nie ma na celu zastąpienia badań skuteczności biocydów.
Czynnikami niszczącymi drewno uwzględnionymi w niniejszej normie są:
— grzyby rozkładające drewno (podstawczaki i grzyby rozkładu szarego);
— chrząszcze zdolne do atakowania suchego drewna;
— termity;
— organizmy morskie zdolne do atakowania drewna w warunkach stosowania.
Dane dotyczące trwałości biologicznej wybranych gatunków drewna uznanych za mające znaczenie gospodarcze w krajach europejskich są przedstawione w Załączniku B (informacyjny), który także dostarcza informacji odnoszących się do ich pochodzenia geograficznego, gęstości, szerokości bielu i nasycalności.
UWAGA Nasycalność, trwałość względem grzybów zniekształcających drewno, przepuszczalność wody i długotrwałość drewna i materiałów drewnopochodnych w użytkowaniu, także są ważnymi zagadnieniami. Jednak, ponieważ nie istnieją znormalizowane metody mające na celu ocenę i klasyfikację tych czynników i/lub nie są one jeszcze dostatecznie rozpoznane, przedstawiono wstępnie w Załączniku C (informacyjnym) wytyczne klasyfikacji nasycalności drewna wodnymi środkami ochrony drewna; Załącznik D (informacyjny) dotyczy klasyfikacji pod względem przepuszczalności wody, Załącznik E (informacyjny) - trwałości względem grzybów zniekształcających drewno a Załącznik F (informacyjny) - klasyfikacji długotrwałości.

* wymagane pola

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 350:2016-10 - wersja polska
Tytuł Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych -- Badanie i klasyfikacja trwałości drewna i materiałów drewnopochodnych wobec czynników biologicznych
Data publikacji 06-12-2018
Liczba stron 70
Grupa cenowa V
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 185, Ochrony Drewna i Materiałów Drewnopochodnych
Wprowadza EN 350:2016 [IDT]
Zastępuje PN-EN 350-2:2000 - wersja polska, PN-EN 350-1:2000 - wersja polska
ICS 79.040