PN-EN 303-6:2019-10 - wersja angielska

Bez VAT: 147,70  PLN Z VAT: 181,67  PLN
Kotły grzewcze -- Część 6: Kotły grzewcze z palnikami nadmuchowymi -- Wymagania specjalne dotyczące działania i charakterystyki energetycznej podgrzewaczy ciepłej wody użytkowej w kotłach dwufunkcyjnych z olejowymi palnikami rozpylającymi o nominalnej mocy cieplnej nieprzekraczającej 70 kW

Zakres

Niniejsza Norma Europejska składa się z dwóch części.
Część pierwsza uzupełnia normy EN 303-1, EN 303-2, EN 303-4 i EN 304 określane dalej jako normy kotłowe. Wyszczególnia ona uzupełniające wymagania i badania w zakresie konstrukcji, racjonalnego użytkowania energii, dostosowania do potrzeb, klasyfikacji i oznakowania w odniesieniu do działania opalanych olejem podgrzewaczy wody i kotłów dwufunkcyjnych.
Ciepła woda użytkowa jest wytwarzana w sposób ciągły albo na zasadzie magazynowania. Wytwarzanie ciepłej wody użytkowej jest zintegrowane lub łączone w jednym handlowym wyrobie.
Druga część normy obejmuje zapotrzebowanie energii do wytwarzania ciepłej wody użytkowej przez urządzenia objęte częścią pierwszą.
Druga część określa metodę oszacowana wydajności energetycznej tych urządzeń. Określa ona liczbę dziennych cykli dla każdego rodzaju użytkowania w domu ciepłej wody, takich jak kuchnia, prysznic, wanna i kombinacja ich obu, wraz ze stosownymi procedurami badawczymi umożliwiającymi porównanie i dostosowanie wydajności kotłów dwufunkcyjnych i podgrzewaczy wody do zapotrzebowania użytkownika.
Wydajność cieplna urządzeń objętych niniejszą normą nie przekracza 400 kW.
W przypadku kotłów dwufunkcyjnych z zasobnikiem lub bez niego, wytwarzanie ciepłej wody użytkowej jest zintegrowane lub łączone jest w jednym handlowym urządzeniu.
Niniejsza norma obejmuje wyłącznie badanie typu.

* wymagane pola

Bez VAT: 147,70  PLN Z VAT: 181,67  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 303-6:2019-10 - wersja angielska
Tytuł Kotły grzewcze -- Część 6: Kotły grzewcze z palnikami nadmuchowymi -- Wymagania specjalne dotyczące działania i charakterystyki energetycznej podgrzewaczy ciepłej wody użytkowej w kotłach dwufunkcyjnych z olejowymi palnikami rozpylającymi o nominalnej mocy cieplnej nieprzekraczającej 70 kW
Data publikacji 01-10-2019
Liczba stron 50
Grupa cenowa T
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 316, Ciepłownictwa i Ogrzewnictwa
Wprowadza EN 303-6:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN 303-6:2002 - wersja polska
ICS 91.140.10, 91.140.65