PN-EN 3-5:1999 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 3-7:2004 - wersja angielska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Gaśnice przenośne -- Wymagania i badania dodatkowe

Zakres

Określono wymagania dotyczące zakresu temperatur działania, części składowych, odporności na korozję, wieszaka do mocowania, oznakowania i okresowego sprawdzania

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 3-5:1999 - wersja polska
Tytuł Gaśnice przenośne -- Wymagania i badania dodatkowe
Data publikacji 07-01-1999
Data wycofania 15-12-2004
Liczba stron 24
Grupa cenowa M
Sektor SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
Organ Techniczny KT 244, Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - Gaśniczych
Wprowadza EN 3-5:1996 [IDT], EN 3-5:1996/AC:1997 [IDT]
Zastępuje PN-M-51079-05:1992 - wersja polska
ICS 13.220.10
Zastąpiona przez PN-EN 3-7:2004 - wersja angielska, PN-EN 3-7:2004 - wersja niemiecka