PN-EN 3-4:1999 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 3-7:2004 - wersja angielska

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Gaśnice przenośne -- Wielkości napełnienia i minimalne wymagania dotyczące skuteczności gaśniczej

Zakres

Określono wymagania dotyczące wielkości napełnienia oraz minimalną skuteczność gaśniczą, to znaczy maksymalną ilość środka gaśniczego, którą można zużyć do ugaszenia pożaru testowego danej wielkości

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 3-4:1999 - wersja polska
Tytuł Gaśnice przenośne -- Wielkości napełnienia i minimalne wymagania dotyczące skuteczności gaśniczej
Data publikacji 28-01-1999
Data wycofania 15-12-2004
Liczba stron 8
Grupa cenowa D
Sektor SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
Organ Techniczny KT 244, Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - Gaśniczych
Wprowadza EN 3-4:1996 [IDT]
Zastępuje PN-M-51079-04:1992 - wersja polska
ICS 13.220.10
Zastąpiona przez PN-EN 3-7:2004 - wersja angielska, PN-EN 3-7:2004 - wersja niemiecka