PN-EN 3-2:1999 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 3-7:2004 - wersja angielska

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN
Gaśnice przenośne -- Szczelność, badanie przewodności elektrycznej, badanie zagęszczalności, wymagania szczególne

Zakres

Określono wymagania dotyczące sprawdzania szczelności, przyrządów i wykonania badań przewodności elektrycznej i zagęszczalności. Podano wymagania szczególne dotyczące przerywania wypływu środka gaśniczego, położenia roboczego i czynników napędowych

* wymagane pola

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 3-2:1999 - wersja polska
Tytuł Gaśnice przenośne -- Szczelność, badanie przewodności elektrycznej, badanie zagęszczalności, wymagania szczególne
Data publikacji 07-01-1999
Data wycofania 15-12-2004
Liczba stron 10
Grupa cenowa E
Sektor SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
Organ Techniczny KT 244, Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - Gaśniczych
Wprowadza EN 3-2:1996 [IDT]
Zastępuje PN-M-51079-02:1992 - wersja polska
ICS 13.220.10
Zastąpiona przez PN-EN 3-7:2004 - wersja angielska, PN-EN 3-7:2004 - wersja niemiecka