PN-EN 287-6:2018-06 - wersja angielska

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN
Egzamin kwalifikacyjny spawaczy -- Spawanie -- Część 6: Żeliwo

Zakres

W niniejszym dokumencie określono podstawowe wymagania, zakresy, warunki kontroli i wymagania dotyczące akceptacji, jak również odpowiednie dokumenty kontroli spawaczy przy spawaniu części z żeliwa i przedmiotów obrabianych.
Stanowi on zbiór zasad technicznych dla systematycznej kwalifikacji testu umiejętności spawacza i stwarza możliwość uzyskania takich kwalifikacji, aby mogły być jednakowo przyjmowane niezależnie od rodzaju produktu, lokalizacji i egzaminatora /komisji egzaminacyjnej.
W niniejszym dokumencie określono sposoby sprawdzania umiejętności spawacza chyba, że ma zastosowanie ocena wyższego poziomu umiejętności.
Akceptacja umiejętności spawacza według niniejszej Normy Europejskiej oznacza uznanie praktycznego doświadczenia i wiedzy w zakresie procesu spawania, materiałów i wymagań bezpieczeństwa (patrz załącznik C).
Niniejszy dokument powinien być stosowany gdy wymagania dotyczące strony klienta, badań, jednostki lub innej organizacji monitorującej są określone.
W niniejszym dokumencie określono zasady egzaminu kwalifikacyjnego spawaczy do spawania żeliwa. Procesy spawalnicze, o których mowa w niniejszej normie obejmują te procesy spawania, które są oznaczone jako spawanie ręczne lub częściowo zmechanizowane. Nie obejmuje ona w pełni zmechanizowanych i zautomatyzowanych procesów spawalniczych (patrz EN ISO 14732). Odlewane materiały żeliwne, które są objęte niniejszym dokumencie wymieniono w 5.4.
Dokumenty kontroli i certyfikacji wystawia uprawniona jednostka badawcza.

* wymagane pola

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 287-6:2018-06 - wersja angielska
Tytuł Egzamin kwalifikacyjny spawaczy -- Spawanie -- Część 6: Żeliwo
Data publikacji 12-06-2018
Liczba stron 28
Grupa cenowa N
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 301, Odlewnictwa
Wprowadza EN 287-6:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN 287-6:2010 - wersja angielska
ICS 25.160.01