PN-EN 2713-012:2022-07 - wersja angielska

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN
Lotnictwo i kosmonautyka -- Kable i przewody elektryczne pojedyncze i wielożyłowe do zastosowań ogólnych -- Temperatury pracy od -55 °C do 200 °C -- Część 012: MNA (1 żyłowy), MNB (2 żyłowy), MNC (3 żyłowy), MND (4 żyłowy), rodzina kabli i przewodów -- Miedź srebrzona ekranowana (spiralnie) i w osłonie do nadruku laserem UV -- Norma wyrobu

Zakres

W niniejszym dokumencie określono charakterystyki jedno- i wielożyłowych kabli i przewodów elektrycznych miedzianych, srebrzonych ekranowanych (spiralnie) i w osłonie do nadruku laserem UV, do stosowania w pokładowej instalacji elektrycznej statku powietrznego, w temperaturze pracy między -55 °C i 200 °C.
Możliwe jest również znakowanie tych kabli i przewodów kwalifikowanym oznakowaniem zgodności. Oznakowanie to powinno być zgodne z EN 3838.

* wymagane pola

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 2713-012:2022-07 - wersja angielska
Tytuł Lotnictwo i kosmonautyka -- Kable i przewody elektryczne pojedyncze i wielożyłowe do zastosowań ogólnych -- Temperatury pracy od -55 °C do 200 °C -- Część 012: MNA (1 żyłowy), MNB (2 żyłowy), MNC (3 żyłowy), MND (4 żyłowy), rodzina kabli i przewodów -- Miedź srebrzona ekranowana (spiralnie) i w osłonie do nadruku laserem UV -- Norma wyrobu
Data publikacji 21-07-2022
Liczba stron 12
Grupa cenowa F
Sektor SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
Organ Techniczny KT 177, Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
Wprowadza EN 2713-012:2022 [IDT]
Zastępuje PN-EN 2713-012:2017-06 - wersja angielska
ICS 49.060